[Głosów:    Average: /5]

Nowa metoda badania piersi- cyfrowa mammografia 3D

Regularnie wykonywane badania: samokontola piersi, USG piersi i mammografia umożliwiają wykrycie bardzo wczesnych ognisk nowotworowych. Obecnie najdokładniejszą  metodą diagnozowania zmian w piersiach jest trójwymiarowa (3D)  mammografia cyfrowa z tomosyntezą.

Badanie to z niespotykaną dotąd precyzją obrazuje wewnętrzną strukturę piersi  umożliwiając rozpoznanie najmniejszych nieprawidłowości.  Dzięki temu mammografia z tomosyntezą pozwala o 30 proc. lepiej niż tradycyjna mammografia uwidocznić zmiany złośliwe w piersiach.

Ograniczona czułość  klasycznej mammografii

W diagnostyce obrazowej piersi powszechnie wykorzystywanym badaniem jest rentgenowska mammografia: konwencjonalna i cyfrowa.  Pozwala ona na uzyskanie 4 zdjęć piersi w dwóch projekcjach:  przyśrodkowo-bocznej (MLO) oraz głowowo-ogonowej (CC).  Za pomocą tak wykonywanej mammografii można wykrywać guzki lub inne zmiany i nieprawidłowości w piersi o średnicy od około 0,5 cm czyli we wczesnym etapie, kiedy jeszcze nie można ich stwierdzić w procesie samobadania czy podczas badania palpacyjnego wykonywanego przez lekarza.

Skuteczność klasycznej mammografii oceniana jest na około 80 proc, co oznacza, że nie wykrywa ona około ok. 20 proc. nowotworów piersi. Odsetek niewykrytych zmian wzrasta u kobiet ze zbitą, gruczołową, mastopatyczną budową piersi nawet do 50 proc. Klasyczna mammografia ma zatem graniczoną czułość diagnostyczną w wykrywaniu nowotworów piersi u kobiet. (Z tego powodu, w wielu przypadkach mammografia uzupełniana jest badaniem USG piersi, badaniem materiału pobranego za pomocą biopsji.) 

Mammografia 3D z tomosyntezą – nowa jakość w badaniu piersi

Trójwymiarowa (3D) mammografia z tomosynteza  jest innowacyjną technologią obrazowania piersi. W badaniu tym pierś prześwietlana jest pod różnymi kątami, warstwa po warstwie, co milimetr. Pozwala to na uzyskanie w trakcie jednego badania nie 4 jak dotychczas, lecz ponad 400 zdjęć. Przy czym dawka promieniowania rentgenowskiego jaką otrzymuje pacjentka jest  porównywalna z dawką wykorzystywaną w mammografii konwencjonalnej. Otrzymane w mammografii 3D z tomosyntezą obrazy przetwarza się cyfrowo otrzymując trójwymiarowy, niezwykle precyzyjny wgląd w wewnętrzne struktury piersi kobiety.
Zapis badania lekarz może odtwarzać jako film, dowolnie analizować: dokonywać zbliżeń i oddaleń wnętrza piersi, powiększać wybrane fragmenty. Dzięki tym zaletom trójwymiarowa (3D) mammografia z tomosyntezą pozwala o 30 proc. lepiej uwidacznia  zmiany złośliwe w piersiach w porównaniu do tradycyjnej mammografii.

Polecamy  W czasie ciąży i karmienia piersią, warto stosować suplementy diety

Mammografia (3D) z tomosyntezą umożliwia nie tylko rozpoznanie bardzo niewielkich zmian ( pierś badana jest jednomilimetrowymi warstwami – przyp. ), ale  też ocenę granic znalezionych zmian i ich precyzyjną lokalizację przestrzenną, co ma kluczowe znaczenie  np. dla chirurga onkologa przeprowadzającego zabieg usunięcia małej zmiany w piersi.

Ponadto, metoda ta zapewniając dokładniejsze uwidocznienie patologii  przyczynia się do redukcji- o 30 proc. – liczby ponownych wezwań pacjentek  na wykonanie zdjęć w badaniach skryningowych. Tomosynteza charakteryzuje  się również wyraźnie większą czułością w wykrywaniu dodatkowych ognisk złośliwych w porównaniu do tradycyjnej mammografii . Szacuje się, iż u ok. 30 proc. pacjentek ze stwierdzonymi w tradycyjnej mammografii zmianami złośliwymi występuje postać wieloogniskowa raka piersi.  W takich przypadkach diagnostyka powinna być uzupełniona o badanie rezonansu magnetycznego z dożylnym podaniem środka kontrastującego. Jednak z uwagi na niewielką dostępność do badań rezonansu piersi, w wielu ośrodkach w Polsce stosowana jest mammografia  uzupełniona o badanie USG .

Badania przeprowadzone w Anglii w grupie 1500 pacjentek wykazały natomiast, że tomosynteza może być alternatywną metodą  do dynamicznego badania rezonansu magnetycznego w diagnostyce wieloogniskowych postaci raka piersi.  Z badań tych wynika, iż stosowanie tomosyntezy w diagnostyce chorób piersi znacząco poprawia uwidocznienie zmian ogniskowych, co przekłada się na wyraźne zmniejszenie odsetka wyników fałszywie ujemnych – nierozpoznanych chorób nowotworowych i fałszywie  dodatnich- chorób rozpoznanych w przypadku braku patologii, a także na zredukowanie liczby zbędnie wykonywanych biopsji.

 

Trójwymiarowa (3D) mammografia z tomosynteza  jest innowacyjną technologią obrazowania piersi. Obecnie dostępna jest  jedynie w nielicznych ośrodkach klinicznych.Głównym ograniczeniem jest olbrzymi koszt aparatury wykonującej tego typu badania, który sięga równowartości 10 konwencjonalnych aparatów mammograficznych lub 2 aparatów cyfrowych. W Polsce badanie można wykonać tylko w trzech ośrodkach, m. in. w Top Medical w Lublinie.

 

* Źródło danych dotyczących wyników badań:  Andersson I, Ikeda DM, Zackrisson S i wsp. Breast tomosynthesis and digital mammography: a comparison of breast cancer visibility and BIRADS classification in a population of cancers with subtle mammographic findings.Eur Radiol (2008) 18:2817-25;.Ward P. Is breast tomo really such a big deal? RSNA 2011

38 lat Roman Sawicki znajomość wykonywanego zawoduTechnik Elektroradiolog:Praca na uczelni - Uniwersytet Medyczny w Lublinie Cykl wspaniałych artykułów do prasy w mieście Gdańsk

Znajdziesz ciekawe informacje

Roman Sawicki

38 lat Roman Sawicki znajomość wykonywanego zawoduTechnik Elektroradiolog:Praca na uczelni - Uniwersytet Medyczny w Lublinie Cykl wspaniałych artykułów do prasy w mieście Gdańsk

Znajdziesz ciekawe informacje

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *