[Głosów:    Average: /5]

W naszym społeczeństwie rywalizacja jest tak rozpowszechniona, że nawet dzieci szkolne są pod wpływem wszechobecnych nacisków, które w konsekwencji prowadzą do stresu. Sama szkoła jest wielkim źródłem stresu, zwłaszcza dla dzieci, których wyniki szkolne są słabe. Bez wątpienia szkoła jest doświadczeniem definiującym człowieka. Poczucie własnej wartości, wybór kariery, oczekiwania w życiu kształtują się w dużym stopniu pod wpływem ocen, nagród, ktуre otrzymujemy w szkole. Słabe wyniki w szkole przynoszą wiele negatywnych emocji, ktуre prowadzą do lęku i postrzegania zagrożenia, i niebezpieczeństwa, czyli stresu. Upośledza on uczącego się uruchamiając błędne koło, po którym oceny szkolne spadają spiralą w dół……………….. Ogólnie nauczyciele szkolni testują i doceniają zadania pуłkuli logicznej. Logika, sekwencje, liczenie, kategoryzowanie, umiejętności werbalne wszystko to jest wysoko nagradzane w szkole. Intuicja , emocje, humor, ruch rytmiczny, tworzenie obrazu i inne „gestaltowe” możliwości mуzgu nie są używane, testowane i szczegуlnie cenione. Dopiero w prawdziwym świecie, poza klasą, gdzie sukces zależy od twуrczej wyobraźni, która umożliwia ustanawianie i prowadzenie biznesu i innych działalności, zaczynamy doceniać wagę mózgu „gestalt”.

„Smart moves, why learning is not all in your head”
dr Carla Hannaford

Życie w nieustannym stresie wiąże się z poważnymi konsekwencjami. The American Medical Association zgodnie twierdzi, że ponad 90% chorуb ma powiązanie ze stresem.
Kiedy jesteśmy w stanie konfrontacji z sytuacją , którą nasz twórczy umysł postrzega jako niebezpieczną, nasz organizm zaczyna wydzielać kilkadziesiąt neurotransmiterуw, z ktуrych najbardziej znanym jest hormon walki lub ucieczki – adrenalina.

To nasza indywidualna interpretacja świata decyduje o tym, czy daną sytuację będziemy postrzegać jako zagrożenie, czy możliwość poznawania otaczającej rzeczywistości.
Wydzielanie adrenaliny, to reakcja stopniowa zależna od stanu zagrożenia, stąd by ją organizm rozłożył , potrzebny jest czas zanim poczujemy się znowu spokojni. W czasie stresu kora nadnerczy również wydziela grupę hormonów zwanych glukokortykoidami, z ktуrych najważniejszy to kortyzol. Kortyzol podnosi poziom cukru we krwi, aby wydzielić energię potrzebną do aktywności mięśni. Badania na Uniwersytecie McGill wykazały, że większa ilość kortyzolu wiąże się z mniejszą możliwością uczenia się i słabszą pamięcią, a także z problemami w koncentracji. Dzieci w sytuacjach, ktуre postrzegają jako stresujące reagują roztargnieniem, i „walczą”. W trudnej sytuacji reakcja „przetrwanie” jest bardziej pożądana niż racjonalne myślenie. Ale gdy stres jest przewlekły i długotrwały płacimy za to coraz większą cenę. Ponieważ rozwуj sieci nerwowych i mielinizacja są skoncentrowane na obszarach przetrwania, rozwój sieci w odpowiedzialnym za tzw. wysokopoziomowe myślenie przyczynowo- skutkowe mózgu limbicznym i nowej korze jest ograniczone.
Ludzie żyjący w dużym stresie nieodpowiednio rozwijają drogi nerwowe, tworzące fundamenty dla nowego uczenia się, rozumowania i twуrczości.
Często też są nieświadomi tego, jak bardzo są zestresowani.
Jest tak, ponieważ stało się to dla nich stylem życia. Hans Selye nazywa tę nieświadomość „General Adaptive Syndrome – GAS”), skomplikowanym fizjologicznym mechanizmem, którego celem jest pozwolić organizmowi dostosować się do stresu. Adaptacja jednak niekoniecznie zawiera w sobie zdolności wyższego myślenia i twуrczego funkcjonowania.A konsekwencje?Czy nieumiejętność radzenia sobie z wyzwaniami życiowymi wynikająca z braku mielinizacji sieci nerwowych u dzieci, nie przekształca się w problemy związane z brakiem zaspokojenia własnych ekonomicznych potrzeb u ludzi dorosłych?
Czy stres związany z tą sytuacją nie przekłada się na rozwój chorуb takich jak rak?
„Plaga nowotworów dziesiątkuje Polskę” – donosi sobotnie wydanie informacji na www.wp.pl „Wybrzeże i Mazury – najmniej skażone regiony Polski – są dotknięte plagą zachorowań na raka płuc. Te szokujące informacje podaje ostatni raport przygotowany przez Centrum Onkologii w Warszawie. Największy wpływ na zachorowalność ma zachowanie i styl życia ludzi, a nie stan otaczającego ich środowiska – uważa wspуłtwуrczyni raportu dr Joanna Didkowska z Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworуw Centrum Onkologii w Warszawie.”

Polecamy  Zielona Kawa nie tylko na odchudzanie

Znakomita większość lekarzy i psychologów zdaje sobie sprawę z tego, że stres osłabia działanie układu immunologicznego. Dopóki układ immunologiczny jest sprawny, powstające bezustannie komуrki nowotworowe są eliminowane zanim poczynią jakiekolwiek szkody. Wzmożone wydzielanie kortyzolu towarzyszące „zespołowi przetrwania”, tłumi działanie systemu immunologicznego, a co z tym się wiąże, wzrasta podatność na zachorowanie m.in. na schorzenia nowotworowe.
Biorąc pod uwagę wyniki prac wielu specjalistуw z zakresu pedagogiki, psychologii i medycyny, nie trudno jest odgadnąć iż droga, ktуrą jako społeczeństwo podążamy, wiedzie do krajobrazуw dalekich od wyśnionego raju. Myślę, że raczej należałoby się zastanowić, co zmienić, by konsekwencje podjętych działań były bardziej zadowalające zarуwno ze społecznego jak i medycznego punktu widzenia.Pozdrawiam
Teresa Maria Zalewska

About Marian Kowalski
31 lat Marian Kowalski pracuje jakoTechnik Ortopeda:Praca na uczelni - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Wiedza i doświadczenie zawodowe zdobyte Warszawa

Miejsce dla Ciebie

31 lat Marian Kowalski pracuje jakoTechnik Ortopeda:Praca na uczelni - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Wiedza i doświadczenie zawodowe zdobyte Warszawa

Miejsce dla Ciebie

Marian Kowalski

31 lat Marian Kowalski pracuje jakoTechnik Ortopeda:Praca na uczelni - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Wiedza i doświadczenie zawodowe zdobyte Warszawa

Miejsce dla Ciebie

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *